Friday, 25 October 2013

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಹಸನ !

ನಮಸ್ಕಾರ ಓದುಗ,

ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರಹಸನವೊಂದನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ, ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಹಸನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ವಂದನೆಗಳು!http://www.mediafire.com/?2xfe6u2c4f6tdh1


No comments: